De Praktijk

Toen wij de praktijk Mond+Tand in 2003 startten, kozen wij een paar belangrijke uitgangspunten. Wij wilden een persoonlijke praktijk opbouwen, met maximale aandacht voor preventie en een hoog niveau restauratieve tandheelkunde.

Ook wilden wij ons vakgebied breed toepassen, en alles aanbieden wat technisch mogelijk was. Wij wilden meer voor de patient doen dan alleen controleren en gaatjes vullen.

Met deze op het eerste oog vanzelfsprekende uitgangspunten zijn wij destijds aan de slag gegaan. De praktijk bleek daarbij soms weerbarstig. Vooral het laten uitvoeren van het preventieve deel door de preventieassistentes was voor veel mensen even wennen.

Nu wij 15 jaar in de praktijk van Mond en Tand op deze manier werken kunnen wij met een gerust hart zeggen dat de mondhygiene van onze patienten op een bijzonder hoog niveau staat en onze keuze voor de VIP (Voorlichting, Instructie, Preventie)-behandeling de juiste was.

Wat betreft de restauratieve tandheelkunde kunnen wij inmiddels bogen op 22 jaar ervaring, een grote liefde voor het vak en een ontwikkeld oog voor techniek en esthetiek. In combinatie met de huidige digitale (en analoge) tandtechnische oplossingen maken zij dat wij het gewenste hoge niveau kunnen garanderen.

Onze wens om het vak breed toe te passen heeft natuurlijk ook met die liefde voor het vak te maken. Het liefst zouden wij alles zelf doen! Het aantal mogelijkheden in de tandheelkunde en de complexiteit van de behandelingen namen de afgelopen jaren fors toe, en zullen ook de komende jaren nog toenemen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om juist niet alles zelf te doen, maar samen te werken met een selecte groep specialisten waarvan wij vinden dat zij hetzelfde hoge niveau kunnen garanderen.

Mond en Tand

Jan Smitzlaan 4E
5611 LE Eindhoven

Tel. +31 (0)40 2410463


Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
8.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur

(Vrijdag zijn wij telefonisch
bereikbaar tot 12.00 uur)